Robot AMR – Autonomiczny ROBOT mobilny  w Intralogistyce

Paweł | 6 maja, 2024
Rozwiązania AT

Robot AMR – Autonomiczny ROBOT mobilny  w Intralogistyce

W dobie konkurencyjności na rynku przemysłu, wydajność oraz elastyczność procesów produkcyjnych są kluczowe dla utrzymania przedsiębiorstwa w dobrej kondycji. Intralogistyka jest więc nieodzownym elementem każdej produkcji. Nie dziwi więc fakt rosnącej popularności autonomicznych robotów mobilnych (AMR), które są w stanie optymalizować przepływ materiałów wewnątrz zakładów produkcyjnych. Poniżej prezentujemy roboty AMR, koncentrując się w szczególności na rozwiązaniu Robot AMR ACTIVE Shuttle firmy Bosch Rexroth.

Robot AMR – autonomiczny robot mobilny Bosch Rexroth 

ACTIVE Shuttle Bosch Rexroth to autonomiczne roboty mobilne (AMR), które automatyzują wewnętrzny przepływ materiałów i towarów, przemieszczając wózki (zwane lean dollies) najczęściej z pojemnikami KLT 600 x 400 mm. Roboty AMR w sposób autonomiczny, szybki i bezpieczny przewożą potrzebne materiały z punktu A do punktu B.
Co więcej, robot AMR ACTIVE Shuttle można w szybko zintegrować z intralogistyką zakładu z wykorzystaniem podejścia „Plug and Go”. Nawigacja laserowa eliminuje konieczność modyfikowania otoczenia. W przypadku wdrożenia kilku robotów AMR Active Shuttle komunikują się one bezprzewodowo i informują nawzajem o zmieniających się zmianach w przestrzeni produkcyjnej, aby móc z wyprzedzeniem zareagować na potencjalne wąskie gardła.

Robot AMR, a robot AGV – podstawowe różnice  

Autonomiczność

AMR są robotami o dużej autonomiczności, które potrafią samodzielnie wyznaczyć optymalną trasę do wyznaczonych punktów. Tworzą samodzielnie mapy terenu, uwzględniając specyfikę danej powierzchni produkcyjnej (ściany, przeszkody, maszyny i urządzenia pracujące w przestrzeni itd.) oraz zachodzące w niej dynamiczne zmiany.

Tworzenie mapy terenu przez robot AMR

AGV poruszają się wyłącznie po wyznaczonej trasie, a w przypadku pojawienia się przeszkody – nie pojadą dalej. Trasa wyznaczana jest za pomocą taśm magnetycznych, dodatkowo może być uzupełniona o tagi RFID lub kody QR. 

Sterowanie

Roboty mobilne AMR mogą komunikować się między sobą, a ich sterowanie odbywa się za pomocą oprogramowania. W przypadku Active Shuttle Bosch Rexroth jest to tzw. ACTIVE Shuttle Management System (AMS), który zarządza całą flotą pojazdów realizujących dane zlecenia i koordynacją ich operacji transportowych, m.in. dzięki mapowaniu na żywo całego procesu intralogistycznego.

Roboty AMR potrafią realizować działania wcześniej dla nich zaprogramowane, a w przypadku zmiany w otoczeniu potrzebują wytyczenia nowej trasy i/lub zadania.

System AMR – zarządzanie flotą pojazdów – robotów AMR

Realizowanie zadań

AMR mogą pracować w dynamicznym środowisku. ACTIVE Shuttle komunikuje się za pomocą interfejsu VDA 5050 z systemami zewnętrznymi w celu sterowania flotą.

AGV najlepiej sprawdzają się w przypadku powtarzalnych czynności obsługując stałe, niezmieniające się procesy produkcyjne. W przypadku zmian niezbędna jest ingerencja operatora, wytyczającego nowe trasy przejazdu.

Integracja z otoczeniem

Nawigacja laserowa w którą wyposażone są roboty AMR Active Shuttle eliminuje konieczność modyfikowania otoczenia i umożliwia szybką integrację z intralogistyką zakładu z wykorzystaniem podejścia „Plug and Go”.

W przypadku robotów AGV niezbędne jest efektywne zaplanowanie tras przejazdów przez operatora, nieraz wymagające zmian w infrastrukturze powierzchni produkcyjno-magazynowej.

Optymalizacja przepływu materiałów

Przepływy materiałów i towarów w zakładach produkcyjnych stają się coraz bardziej złożone, trasy, które trzeba pokonać, aby dostarczyć je w odpowiednim czasie do odpowiednich miejsc często są długie. Ręczny transport materiałów zaczyna być coraz bardziej utrudniony również ze względu na niedobory pracowników oraz konieczność ich zastępowania, często w nagłych sytuacjach (np. zwolnienia lekarskie).

Kluczowym aspektem w rozwiązaniu powyższych problemów i zaplanowaniu skutecznego procesu produkcyjnego jest m.in. optymalizacja przepływu materiałów. W branży motoryzacyjnej na przykład istnieje wiele różnych komponentów i części, które muszą być dostarczane na linie produkcyjne w odpowiednim czasie i miejscu. Optymalizacja przepływu materiałów od dostawców do linii montażowych może być skomplikowana ze względu na różnorodność części, ich wielkość i wagę, a także różnice w wymaganych czasach dostawy.

Automatyzacja procesów logistycznych za pomocą autonomicznych robotów AMR w dużym stopniu przyczynia się do usprawnienia procesów produkcyjnych powodując zwiększenie wydajności i redukcję kosztów. W branżach, w których czas produkcji odgrywa niezwykle istotną rolę, automatyzacja procesów załadunku, rozładunku i transportu przynosi znaczne korzyści w postaci obniżenia kosztów. Wdrożenie zaawansowanych systemów automatyzacji może być wyzwaniem ze względu na złożoność środowiska produkcyjnego i potrzebę integracji z istniejącymi systemami.

Active Shuttle z pojemnikami KLT w Automationstechnik

System zarządzania ACTIVE Shuttle Management System (AMS)

Sterowanie robotami AMR wymaga specjalnego oprogramowania, które jest nieodłącznym, jeśli nie najważniejszym elementem robota. To dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania ACTIVE Shuttle Management System (AMS) robot AMS pozwala wyprzedzać konkurencję i realnie wpłynąć na optymalizacją produkcji.

Przejrzyste sterowanie robotami mobilnymi umożliwia m.in:

– zarządzanie zleceniami (priorytetyzacja i optymalna dystrybucja oczekujących zleceń do dostępnych robotów mobilnych
koordynację wszystkich operacji intralogistycznych
śledzenie na żywo wszelkich zmian w zakładzie produkcyjnym, które są automatycznie wykrywane przez poruszające się roboty AMR i przekazywane całej flocie
omijanie przeszkód dzięki wbudowanemu systemowi ich rozpoznawania (laserowy skaner bezpieczeństwa, kamery stereo skanujące pomieszczenie w 3D).

Oszczędności w produkcji przy zastosowaniu robota AMR

Zwrot z inwestycji (ROI) w autonomiczne roboty mobilne (AMR) może być znaczący, ale zależy od wielu czynników, w tym od specyfiki przedsiębiorstwa, branży oraz konkretnych zastosowań robotów. Inwestycja tego typu wymaga uwzględnienia m.in. liczby pracowników zaangażowanych w procesy intralogistyczne, liczbę zmian, koszt zatrudnienia pracownika, specyfikę danego procesu produkcyjnego, liczbę robotów, rodzaju i ciężaru transportowanych detali i wiele innych. Każdy z przypadków traktujemy indywidualnie.

Kompatybilność i wszechstronność robotów AMR

Autonomiczne roboty mobilne AMR Active Shuttle firmy Bosch Rexroth, której Automationstechnik jest Certyfikowanym Partnerem, w połączeniu z ofertą innych naszych Partnerów: K. Hartwall (wózki z paletami adaptacyjnymi, pociągi logistyczne) oraz Bloksma (podnośniki stanowiskowe, wózki, dedykowane pojemniki na detale, supermarkety – wszystkie produkty kompatybilne z robotami autonomicznymi Active Shuttle) wspierają zasady produkcji Lean dzięki lepszej optymalizacji przestrzeni, krótszym czasie realizacji procesów produkcyjnych, poprawie bezpieczeństwa pracowników bez używania wózków widłowych w przestrzeni produkcyjnej.

Podsumowanie 

 Wdrożenie robotów AMR w zakładzie produkcyjnym ma wiele zalet. Najważniejsze z nich to: 

  • Zapewnienie niezbędnych części i komponentów na produkcję w danym czasie i miejscu
  • Wyręczanie pracowników w żmudnych pracach transportowych i przeniesienie ich do bardziej wartościowych  zadań
  • Automatyzacja procesów powodująca obniżenie kosztów i wzrost wydajności
  • Wyeliminowanie problemu niedoboru personelu produkcyjnego
  • Oszczędności wynikające z wyeliminowania błędów i ograniczenia strat
  • Możliwość zwiększenia mocy produkcyjnych
  • Bezpieczeństwo pracowników i infrastruktury produkcyjnej

Aby taki projekt przyniósł wymierne korzyści, należy opracować długoterminową strategię wykorzystania robotów AMR. Istotne jest aby uwzględnić potencjał rozwoju technologicznego oraz zmiany w potrzebach produkcji i logistyki.

Dowiedz się więcej o autonomicznych robotach mobilnych Active Shuttle

Potrzebujesz więcej informacji? Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania. Skontaktuj się z Nami!

Paweł Kołodziej
Marketing Manager w Automationstechnik.