Polityka prywatności

Jaki jest przedmiot Polityki prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.automationstechnik.pl.

Dane osobowe zbierane przez Automationstechnik Sp. z o. o. za pośrednictwem Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 Automationstechnik Sp. z o. o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę Internetową.

 

Kto jest administratorem danych?

Właścicielem strony www i jednocześnie administratorem danych jest Automationstechnik Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 20 A, 30-363 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000191568; REGON 003915177; NIP 6791168790 (dalej jako: Spółka).

 

Jaki jest rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna?

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

1. Kontaktu ze Spółką telefonicznie, e-mailowo lub listownie;

2. Wysłania zapytania przy użyciu formularza kontaktowego na stronie internetowej w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. Przesyłania informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej.

W formularzu kontaktowym Użytkownik podaje dane osobowe tj. imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP, miasto, adres firmy, adres e-mail oraz numer kontaktowy. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz część z nich jest niezbędna do udzielenia odpowiedzi.

Przesyłanie informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej odbywa się po wcześniej pozyskanej od Użytkownika zgodzie. Zgoda taka może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać informację o odwołaniu zgody na adres biuro@automationstechnik.pl.

4. Przesyłania danych osobowych zawartych formularzu kontaktowym oraz dokumentach aplikacyjnych umieszczonych w zakładce Kariera w następujących celach:

– przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które ubiega się Kandydat. Przetwarzanie danych osobowych Kandydata realizowane jest na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ponadto przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile Kandydat udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania danych będzie zgoda Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

– ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W formularzu kontaktowym w zakładce Kariera, użytkownik podaje swoje dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres email oraz numer kontaktowy. Dodatkowo kandydat przesyła dokumenty rekrutacyjne zawierające dane osobowe.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dodatkowe dane osobowe niewymienione w przepisach prawa (np. wizerunek, zainteresowania) administrator przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody Kandydata, którą wyraził wysyłając do Automationstechnik Sp. z o. o. swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych Kandydat może wycofać w dowolnym momencie – wystarczy, że napisze informację o chęci wycofania zgody na adres e-mail: biuro@automationstechnik.pl.

5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

6. Poprzez zaznaczenie opcji o zapisie do newslettera użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem emaila w celach marketingowych. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu przesyłania nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje o ofercie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7. Gromadzone dane są analizowane z wykorzystaniem:

– Google Analytics – dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, polegające na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony www.

– Microsoft Clarity – dostarczanego przez Microsoft, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA, pozwalającego na analizę zachowania użytkowników na stronie www w celu prowadzenia analiz user experience.

 

Komu udostępniane lub powierzane są dane?

Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Automationstechnik Sp. z o. o., podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, Automationstechnik Sp. z o. o. wymaga od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi. Spółka ma zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym udostępnia dane osobowe.

 

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

1. Dane osobowe Kandydatów przekazane Automationstechnik Sp. z o. o. w celu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, w przypadku wyrażenia zgody przez Kandydata również na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres wskazany w klauzuli zgody.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę klientów/kontrahentów Spółki i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

3. Dane osobowe wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłamy do momentu wycofania zgody przez osobę.

4. Administrator Serwisu będzie także przechowywał dane osobowe Użytkownika i wykorzystywał je w razie potrzeby dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.

 

Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Czy dokonywane jest zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Pliki cookies

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony www i przeznaczone do korzystania z niej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Z jakich plików cookies korzysta Strona www?

W ramach Strony www wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

1. Pliki cookies niezbędne. Bez tych plików nie można poruszać się po witrynie ani korzystać z jej funkcji. Są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Niezbędne pliki cookies przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich taj nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookie.

2. Pliki cookies opcjonalne, tj. statystyczne, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje. Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stronami internetowymi poprzez gromadzenie i raportowanie informacji anonimowo.

 

Podstawa korzystania z plików cookies

Niezbędne pliki cookies są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora oraz użytkowników. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania swoich danych osobowych, lecz w praktyce uniemożliwi to korzystanie ze strony internetowej www.automationstechnik.pl bądź znacznie to utrudni. Pozostałe pliki cookies, tj. statystyczne przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pliki cookies statystyczne pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas pierwszej wizyty Użytkownika na stronie www.automationstechnik.pl, wyświetlony jest komunikat z pytaniem o zgodę Użytkownika na zastosowanie tych plików cookies.

 

Jak zarządzać plikami cookies?

Użytkownik może zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik może blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Użytkownik może również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili może również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Użytkownika przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari). Jeżeli jednak Użytkownik zdecyduje się pozostać na stronie bez wyłączenia ciasteczek, wyraża zgodę na ich pobieranie.

 

Jakie są prawa Użytkowników?

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Automationstechnik Sp. z o. o.

 

  • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody
  • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Spółkę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Spółka może świadczyć jedynie za zgodą.

 

  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

 

  • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Spółka przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes.
  • Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Spółka nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

 

  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

 

  • Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  • Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

– wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

– dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Spółki.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli zdaniem Użytkownika, Spółka ma nieprawidłowe dane na temat Użytkownika lub Spółka przetwarza je bezpodstawnie, lub Użytkownik nie chce, żeby Spółka je usunęła bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 

  • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

 

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

 

  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 

6.  Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

    Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej podany na końcu Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

8. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

Jak są zabezpieczane dane osobowe?

Automationstechnik Sp. z o. o. posiada odpowiednie środki ochronne, w tym środki fizyczne, elektroniczne i proceduralne, służące do ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, niewłaściwym użyciem oraz nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem. Przykładowo, Automationstechnik Sp. z o. o. ogranicza dostęp do tych informacji do upoważnionych pracowników i wykonawców, ktorzy muszą znać te informacje w ramach swojej pracy, a także do dostawców usług stron trzecich, którzy mogą przetwarzać dane wyłącznie zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Automationstechnik Sp. z o. o.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Automationstechnik Sp. z o. o. może zmieniać niniejszą politykę prywatności i związane z nią informacje. Automationstechnik Sp. z o. o. zaleca Użytkownikom regularny wgląd w politykę prywatności w celu pozyskania informacji o wszelkich możliwych wprowadzonych zmianach. Automationstechnik Sp. z o. o. zawsze podaje datę polityki prywatności w celu umożliwienia Użytkownikom śledzenia zmian. Należy pamiętać, że polityka prywatności służy wyłącznie celom informacyjnym.

 

Kontakt

W przypadku zapytań dotyczących polityki prywatności Automationstechnik Sp. z o. o., prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@automationstechnik.pl.