Ambulansowa zbirka krwi w Automationstechnik

Pawe? Ko?odziej | 22 września, 2022
Aktualno?ci Wydarzenia

Ambulansowa zbirka krwi w Automationstechnik

16 wrze?nia 2022 w Automationstechnik zosta?a zorganizowana ambulansowa akcja oddawania krwi.

Do akcji przyst?pili pracownicy AT oraz osoby z zewn?trz. Byli to krwiodawcy wielokrotni, ktrzy pomagaj? od lat, jak rwnie? osoby, ktre po raz pierwszy zdecydowa?y si? na ten szlachetny gest. Krwi nie da si? wyprodukowa?, tylko cz?owiek jest w stanie przekaza? ten cenny dar. Wystarczy 450 ml, by uratowa? a? trzy osoby, tyle krwi mo?e jednorazowo odda? jedna osoba.

Przypominamy, ?e nadal obowi?zuj? 2 dni wolnego po oddaniu krwi.

Dzi?kujemy Wszystkim, ktrzy zdecydowali si? wzi?? udzia? w tej szlachetnej akcji a tych, ktrzy s? zainteresowani wsparciem odsy?amy do strony internetowej: https://rckik.krakow.pl/ oraz do AT w przysz?ym roku.

Pawe? Ko?odziej
Marketing Manager w Automationstechnik.