Audyt nadzoru

pkolodziej@automationstechnik.pl | 9 listopada, 2022
Aktualności Wydarzenia

Audyt nadzoru

W dniu 11 października 2022 r. w Automationstechnik Sp. z o.o. odbył się audyt nadzoru przeprowadzony przez audytorów z niezależnej jednostki certyfikującej TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Celem audytu było sprawdzenie i ocena stopnia spełnienia wymagań określonych w normie PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania oraz skuteczność działania sytemu. Audyt nie wykazał żadnych niezgodności.

Zakres audytu, to: projektowanie, produkcja, montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń oraz systemów montażu i automatyki, stanowiących wyposażenie linii technologicznych.

Na podstawie raportu z audytu nadzoru stwierdzono, że system zarządzania jakością
w Automationstechnik Sp. z o.o. odpowiada wymaganiom normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

System zarządzania jakością w Automationstechnik Sp. z o.o. został wdrożony w 2006 r. Od tego czasu jest utrzymywany i stale doskonalony.

Dowodem na to są nie tylko pozytywne oceny otrzymywane podczas audytów przeprowadzonych przez audytorów niezależnej jednostki certyfikującej, ale przede wszystkim ciągle rosnąca satysfakcja Klientów.