Traceability System – a tailor-made solution

Paweł | February 28, 2024
Rozwiązania AT

Traceability System – a tailor-made solution

System traceability to system pozwalający na identyfikację każdej sztuki produktu wyprodukowanego w procesie produkcji seryjnej. Umożliwia konfigurację zmiennych procesu oraz charakterystyki wariantów produktu.

Dzięki rozwiązaniom śledzącym produkcję zebrane dane o procesach pozwalają na identyfikację trendów i wąskich gardeł, co jest kluczowe dla utrzymania odpowiedniej wydajności produkcji. Użytkownicy mogą w łatwy sposób namierzyć obszary, które wymagają atencji.

Jak wdrożyć system traceability?

  • Określenie celów: Zdefiniuj, dlaczego chcesz wdrożyć system śledzenia. Czy chodzi o poprawę jakości, identyfikację źródeł problemów, zapewnienie zgodności czy coś innego?
  • Analiza procesów: Zidentyfikuj kluczowe etapy produkcji, punkty kontrolne i miejsca, w których warto wprowadzić system śledzenia.
  • Wybór odpowiedniej technologii: Istnieje wiele systemów, od prostych kodów kreskowych po zaawansowane technologie RFID czy blockchain. Wybierz rozwiązanie, które najlepiej odpowiada potrzebom twojej produkcji.
  • Implementacja oznaczeń: Oznacz każdy produkt lub opakowanie unikalnym identyfikatorem, który będzie można śledzić w systemie.
  • Zbieranie danych: Skonfiguruj system, aby gromadził informacje na temat każdego produktu na każdym etapie produkcji – od surowców po gotowy produkt.
  • Integracja systemu: Upewnij się, że system śledzenia jest zintegrowany z istniejącymi systemami zarządzania produkcją (ERP) i systemami monitorowania.
  • Szkolenie personelu: Przeszkol pracowników, którzy będą korzystać z systemu, aby zapewnić poprawne jego wykorzystanie.
  • Testowanie i doskonalenie: Przeprowadź testy, aby upewnić się, że system działa poprawnie. Udoskonalaj system w oparciu o zgromadzone dane i opinie pracowników.
  • Śledzenie i kontrola: Regularnie monitoruj system, aby zapewnić, że wszystkie dane są zbierane i przechowywane zgodnie z ustalonymi wymaganiami.
  • Dostosowanie się do zmian: Technologia i procesy produkcyjne mogą się zmieniać. Upewnij się, że system śledzenia jest elastyczny i można go dostosować do ewentualnych zmian.

Case study – Producent baterii

Jeden z naszych klientów, producent kompaktowych zespołów baterii do różnych zastosowań, potrzebował zautomatyzowanego procesu produkcyjnego do kompletowania pojedynczych ogniw w finalny produkt – złożony zespół baterii do wykorzystania w pojazdach elektrycznych. 

Jak wygląda proces produkcyjny?

Proces produkcyjny, po wstępnym pobraniu pojedynczych ogniw i weryfikacji jakości każdej sztuki, polegał na zestawieniu ogniw w pakiety wyposażone w dodatkowe komponenty, aby finalnie zmontować otrzymane pakiety w produkt końcowy.

Linia produkcyjna składała się z kilkudziesięciu stacji, z których każda odpowiadała za kolejną operację z określonymi parametrami i konfiguracją narzędzi. Większość stacji była zautomatyzowana, a część pozwalała na współpracę maszyny i operatora.

Korzyści wdrożenia systemu traceability AT Trace

Identyfikacja wadliwych produktów

Klient potrzebował mieć pewność, że proces produkcyjny jest wykonany z zachowaniem zadanych standardów, oraz że produkt końcowy jest wysokiej jakości. Dzięki wdrożeniu systemu traceability AT Trace, linia produkcyjna automatycznie wykrywa i odrzuca (lub kieruje do powtórzenia operacji) te sztuki produktu, które nie spełniają zadanych kryteriów, zapewniając płynny i pewny proces produkcji. 

Weryfikacja poprawności przebiegu procesu na każdym etapie

Dzięki naszemu systemowi traceability, Klient w prosty sposób dociera do dowolnych parametrów produkcyjnych i sprawdza czy przebieg produkcji jest zgodny z oczekiwaniami oraz standardami bezpieczeństwa. Umożliwia identyfikację wąskich gardeł i trendów (np. spadku wydajności).

Uniwersalność

Klient w oparciu o dane otrzymywane w czasie rzeczywistym, przezbraja konkretne stacje linii produkcyjnej, dla konkretnych wariantów produktu. System jest przygotowany tak, aby był możliwie uniwersalny. Kolejne wdrożenia wymagają jedynie częściowych modyfikacji, aby przystosować go do danego procesu produkcyjnego. System wymaga niewielkiego nakładu na sprzęt i infrastrukturę, aby zaimplementować go w procesie produkcyjnym.

Użyteczność

Operatorzy na linii produkcyjnej mają dostęp do raportów z produkcji, a technologowie sprawnie wprowadzają zmiany w konfiguracji przebiegu procesu i w charakterystyce produktu. Lider procesu monitoruje proces w czasie rzeczywistym i posiada narzędzie do weryfikacji zgodności produktu z wyznaczonymi celami.

Innowacyjność

Interfejs użytkownika jest dostępny jako aplikacja webowa, co pozwala na dostęp z dowolnego urządzenia i miejsca, bez konieczności instalacji na danym urządzeniu. AT Trace integruje się z istniejącymi, zewnętrznymi rozwiązaniami MES/ERP dla spójnego zarządzania procesem.

Śledzenie procesów produkcji w kontekście Przemysłu 4.0 jest kluczowym elementem, który umożliwia firmom monitorowanie, kontrolę i optymalizację działań produkcyjnych. Jest kluczowym elementem Przemysłu 4.0, który przyczynia się do zwiększenia efektywności, jakości i elastyczności w produkcji.