Do??czyli?my do programu partnerskiego Siemens Polska.

Pawe? Ko?odziej | 27 stycznia, 2023
Aktualno?ci

Do??czyli?my do programu partnerskiego Siemens Polska.

W dniu 24 stycznia 2023 go?cili?my w siedzibie firmy Siemens w Warszawie gdzie odebrali?my Solution Partner Certificate certyfikat potwierdzaj?cy, ?e firma Automationstechnik spe?nia wszystkie wymagania programu Siemens Solution Partners.

Oznacza to, ?e jako eksperci oferuj?cy rozwi?zania z zakresu automatyki przemys?owej i techniki nap?dowej posiadamy niezb?dny know-how w zakresie produktw i systemw we wszystkich obszarach portfolio Siemens.

Ci?g?e kszta?cenie poprzez indywidualne ?cie?ki kwalifikacji i certyfikacji oparte na jednolitych globalnych zasadach to niezwykle istotny aspekt programu partnerskiego Siemens, ktry gwarantuje, ?e wszyscy partnerzy korzystaj? z tych samych wysokich standardw jako?ci na ca?ym ?wiecie.
To z pewno?ci? kolejny krok w naszej dotychczasowej, niezwykle udanej wsp?pracy z firm? Siemens.

Pawe? Ko?odziej
Marketing Manager w Automationstechnik.